Availability:
Mondays & Thursdays
Morning, afternoon, and evening options

Credentials:
LPC-A #92373
M.Ed. in Clinical Mental Health Counseling
B.A. in Management Information Systems
Proficient in English and Vietnamese

Trainings and Certifications:
National Alliance of Mental Illness (NAMI)
Certified Facilitator of the NAMI Family-to-Family Education Program
QPR (Question, Persuade, and Refer) Gatekeeper Training for Suicide Prevention
Former Financial Advisor

HUONG TINA CAO, M.ED., LPC ASSOCIATE

SUPERVISED BY DR. CHRIS STRAVITSCH, DMIN, LPC-S, LMFT-S

Tina Cao is a caring and devoted Licensed Professional Counselor Associate with a special mix of life experiences and expertise in her field. Holding a master’s degree in Clinical Mental Health Counseling from the University of Houston, Tina combines her professional knowledge with her personal journey to help individuals seeking counseling lead happier and more fulfilling lives. Tina volunteers with the National Alliance for Mental Illness (NAMI) and is a certified facilitator of their Family-to-Family Education Program which empowers family members who are supporting a loved one with a mental health condition.

Coming from a Catholic family of seven siblings and parents, Tina’s background goes back to Vietnam, where she and her family undertook a brave journey in search of freedom during the ‘boat people’ exodus in 1975. While working for thirty years in the corporate world as an IT professional, Tina also dedicated herself to ministry work, serving as a catechist and overseeing Faith Formation programs at Our Lady of Lourdes in Houston.

Tina’s shift from the corporate world to ministry was driven by a family member’s mental health challenge, which highlighted for her the urgent need for mental and emotional support within her community. Recognizing the cultural stigma surrounding counseling in the Vietnamese community, Tina is passionate about breaking down barriers and promoting mental well-being through counseling and support.

In her counseling practice, Tina stresses the importance of proactive mental health care, advocating for early intervention to prevent issues from worsening. Drawing on her own experiences and resilience, Tina approaches each client with care and dedication, guided by her faith and commitment to assisting those in need.

Huong Tina Cao, M.Ed., LPC – Cố Vấn Cộng Sự
Được giám sát bởi Dr. Chris Stravitsch, DMin, LPC-S, LMFT-S

Huong Tina Cao là một Chuyên Viên Cố Vấn Cộng Sự tận tâm, đầy kinh nghiệm sống và chuyên môn trong lãnh vực của mình. Với bằng thạc sĩ từ Đại Học Houston về Trị Liệu Sức Khoẻ Tâm Thần, Tina kết hợp kiến thức chuyên nghiệp với hành trình cá nhân của cô để giúp đỡ những ai cần cố vấn để tìm một cuộc sống an vui và viên mãn. Tina giữ vai trò hướng dẫn viên thiện nguyện có bằng chứng nhận cho tổ chức Hiệp Hội Quốc Gia về Bệnh Tâm Thần (NAMI) trong chương trình Giáo Dục Trong Gia Đình với mục đích hỗ trợ các thành viên trong gia đình giúp đỡ người thân mắc bệnh tâm thần.

Là một người theo đạo Công giáo sùng đạo đến từ một gia đình bảy anh em và cha mẹ, gốc gác của Tina về Việt Nam, nơi cô và gia đình bắt đầu một hành trình dũng cảm để tìm tự do như một phần của cuộc di cư ‘người đang trên thuyền’ vào năm 1975. Trải nghiệm sớm này về sự kiên cường và đức tin đã định hình cách tiếp cận của Tina đối với tư vấn, truyền cho cô sự đồng cảm sâu sắc, sự hiểu biết và nhận thức văn hóa.

Với một bức tranh phong phú về kinh nghiệm chuyên môn và cá nhân, Tina mang đến một kho tàng tri thức cho việc tư vấn của mình. Sau ba mươi năm trong thế giới doanh nghiệp với vai trò chuyên gia IT, Tina cân bằng sự nghiệp của mình với cam kết sâu sắc đối với công việc truyền giáo, phục vụ như một giáo viên giáo lý và giám sát chương trình Hình Thức Đức Tin tại Nhà thờ Our Lady of Lourdes ở Houston.

Việc chuyển từ thế giới doanh nghiệp sang công việc truyền giáo của Tina là do một thành viên trong gia đình gặp thách thức về sức khỏe tâm thần, mở mang tầm nhìn của cô về nhu cầu quan trọng của sự hỗ trợ tinh thần và tâm lý trong cộng đồng của mình. Chứng kiến sự kỳ thị văn hóa xung quanh việc tư vấn trong cộng đồng người Việt, Tina nhiệt tình với việc phá vỡ rào cản và thúc đẩy sức khỏe tinh thần thông qua tư vấn và hỗ trợ.

Trong hành nghề tư vấn của mình, Tina nhấn mạnh về sự quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe tinh thần một cách chủ động, ủng hộ việc can thiệp sớm để ngăn chặn các vấn đề trầm trọng hơn. Dựa vào kinh nghiệm và sự kiên cường của chính mình, Tina tiếp cận mỗi khách hàng với lòng trắc ẩn và tận tâm, được hướng dẫn bởi đức tin và cam kết hỗ trợ những người cần giúp đỡ.

Mới đây chuyển đến Fulshear, TX, để gần gia đình hơn, Tina vẫn là nguồn hy vọng và sự chữa lành cho những người tìm kiếm sự hướng dẫn và hỗ trợ trong hành trình sức khỏe tâm thần của họ. Với một trái tim tràn đầy lòng nhân ái và một tâm hồn đầy đức tin, Tina tận tâm đứng bên cạnh khách hàng của mình khi họ vượt qua những thách thức của cuộc sống và cố gắng cho sự an khang hơn.

SERVICES

Clinical Mental Health Counseling
Family Counseling
Specialization in Supporting Families with a significant mental health diagnosis, such as Schizophrenia or Bipolar Disorder
Child & Adolescent Counseling – Parenting Support

CONTACT INFO

To inquire about counseling appointments, you may contact Tina Cao directly at
tcao@laetarehealth.com or (713) 364-8747
or call our Intake Line at (844) 295-3167

Fill out my online form.